Ungdomspaketet ska skapa olika former av jobb eller utbildning åt totalt 50 000 ungdomar varje år, berättade Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Per Bolund i dag på en pressträff i riksdagen.
 
I paketet ingår bland annat fler högskoleplatser och större anställningssubventioner för långtidsarbetslösa ungdomar och investeringar i ”uppsökande verksamhet” för att få kontakt med unga och lotsa dem i praktik, arbete eller utbildning.
 
Miljöpartiet har samma reformutrymme som regeringen. Per Bolund kritiserade dock regeringen för att använda större delen av utrymmet åt skattesänkningar.
 
– Vi använder utrymmet annorlunda, sade han.
 
Till exempel fokuserar Miljöpartiet mer på skolan, ett paket som är på 33 miljarder kronor mer än regeringens investeringar för åren 2014-2017.
 
– Regeringen satsar 2,5 procent av sitt reformutrymme på skolan, det tycker vi inte räcker, sade Per Bolund som radade upp några åtgärder som exempelvis fortbildning av lärare, en dubblering av regeringens lärarsatsning, mer it-stöd i skolan och mindre administration.
 
Även jobben är i fokus. Här vill Miljöpartiet förbättra småföretagarnas förutsättningar att anställa genom bland annat en sänkning av arbetsgivaravgiften med 10 procent, och att slopa sjuklöneansvaret för företaget med upp till 10 anställda.
 
– Vi föreslår också att vi gör en nedsättning för företag som har mellan 11 och 49 anställda, så att det inte ska bli en tröskeleffekt när man växer. Det är satsningar på 9 miljarder konor år 2014. Sedan ökar det och redan för 2015 är det 15 miljarder kronor i stimulanser till små och medelstora företag.
 
En höjning av taket i a-kassan, avskaffande av Fas3 och så kallade flexjobb, där varje person ska kunna jobba ”upp till sin fulla kapacitet medan staten fyller i de övriga biten”, är andra åtgärder som föreslås.
 
Klimatet är en annan viktig del i budgeten och här handlar det om bland annat att rusta upp Sverige inför framtida klimatutmaningar och större investeringar i tåg- och kollektivtrafiken.