Kommunikationsbyrån Diplomat Communications tappade i intäkt men ökade i vinst under räkenskapsåret 2020.

Omsättningen föll med 23 procent till 53 miljoner kronor. Byråintäkten minskade med 15 procent till 39 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 45 procent till 6,6 miljoner kronor, som ger en rörelsemarginal på 17(10) procent. Ägarna tog ut 4,5 miljoner av vinstmedlen.
Personalstyrkan minskade från 30 till 26, personalkostnaden föll med 22 procent till 23 miljoner kronor.