Indikator ökade omsättningen under 2023 med 21 procent till 43,2 miljoner kronor. Med direkta kostnader för undersökningar borträknade ökade intäkten med 25 procent till 20,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 45 procent till 11,9 miljoner kronor.
Personalkostnaden ökade med 8,1 procent till 7,8 miljoner kronor för de 14 medarbetarna.
Rörelsemarginalen ökade med 4,5 procentenheter till 53 procent.

Ägarna firade framgångarna genom att ta ut 11 miljoner kronor av vinstmedlen.