Sweden Science for Life Laboratory presenterades under en pressträff på Rosenbad och beskrivs som ”den största enskilda satsningen på svensk biomedicinsk forskning någonsin”.
– Sverige ska inrätta ett forskningsinstitut i absoluta världsklass, inledde utbildningsminister Jan Björklund (fp) under presskonferensen.
 
SciLifeLab startades för två år sedan som ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan. Från 2013 blir projektet alltså ett nationellt forskningsinstitut, med de fyra universiteten som huvudintressenter.
 
Forskningsinstitutet, som ska vara tvärvetenskaplig med forskning inom bland annat medicin, biologi och kemi, ska knyta till sig omkring 1 000 forskare, även från utlandet.
 
Enligt Jan Björklund är tanken att institutet inom några år ska omsätta runt en miljard kronor om året. Exakt hur mycket pengar som staten går in med är dock oklart.
– Den absoluta huvuddelen av pengarna kommer komma från staten, men vi kommer inte säga exakta summor eftersom forskningsinstitut söker medel efter vilka resultat de har och hur duktiga de är. Men det är klart, det blir en forskningsinstitut av mycket hög kvalitet, säger Jan Björklund.
 
Även näringslivet ska bidra finansiellt till institutet.  Peter Wallenberg Jr, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, meddelade att stiftelsen går in med 220 miljoner kronorför tekniklaboratorier.
 
Även aktuella Astrazeneca, som för två månader sedan kom med beskedet om att forskningsverksamheten i Södertälje läggs ner, går in med pengar. Läkemedelbolagets vd Anders Ekblom sade under presskonferensen att de ingått ett femårigt samarbetsavtal med forskningsinstitutet, som innebär att bolaget investerar 5-10 miljoner dollar (ungefär 30–65 miljoner kronor).
– Vi ser institutet som en bra möjlighet i en global konkurrens där vi nu kan tänkas lägga vår forskning, sade han.
 
Men samarbetet kom inte till med anledning av Astrazenecas avveckling i Södertälje.
– Vi gör inte den här satsningen som en följd av Södertälje, utan det är ett sätt för oss att söka excellenta forskningsmiljöer. Sedan kan vi alltid hoppas på att det i kölvattnet av det här skapas möjligheter för de anställda vi har i exempelvis Södertälje.