Mikael Odenberg satt som försvarsminister mellan 2006 och 2007, när han avgick efter en intern strid med finansdepartementet gällande försvarsbudgeten. Året därpå fick han uppdraget som generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät, SVK.
 
I dag beslutade regeringen om att omförordna honom som generaldirektör. Därmed sitter han kvar fram till 28 februari 2017.