En stor del av utomhusreklamföretaget Kulturreklams kunder har försvunnit under pandemin. Företaget har i stället ökat på kommersiell reklam och samtidigt öppnat för välgörenhet och lyckats spara sig till vinst.

Omsättningen landar preliminärt på 18 miljoner kronor för 2020, ett tapp på 25-30 procent.

”Lite förenklat kan man säga att vår nischade kundgrupp på grund av Covid19 antingen har näringsförbud eller helt har utraderats eller gått i konkurs”, berättar Kulturreklams vd Carl Jurell, via mejl.

Han är nöjd med att bolaget av myndigheterna och fastighetsägarna snabbt fick tillstånd att ta in kommersiell reklam, då Kulturreklam, annars endast får upplåta sina reklamytor för budskap med koppling till kultur, idrott, föreningsliv, samhällsinformation och välgörenhet.

”Följaktligen har vi under 2020 haft annonsörer som Pressbyrån, onlineapoteket Meds, Max hamburgare, Urban Ears, och Sellpy. Det är kunder som annars hade varit otänkbara för oss att ta in. Detta undantag gäller tillsvidare, så länge pandemin anses fortgå”.

Samtidigt har Kulturreklam, som har som målsättning att upplåta minst fem procent av sina reklamytor till välgörenhet, ökat andelen från 7,5 procent till 15 procent under 2020. Främst är det  Situation Sthlm som har synts med välgörenhetsbudskap, men även Bris och War Child och andra har fått exponera sina budskap i Kulturreklams kanaler.

Vinsten för Kulturreklam hamnar oförändrat på 2,5 miljoner kronor.

Carl Jurell berättar:

” I första hand handlar det om att vi i våras ströp på varenda möjlig utgiftskrona där framförallt underhållet av våra ca 5 000 ytor har fått lida. Vi har helt enkelt byggt upp vad som i sjukvården skulle kallas en vårdskuld, fast i vårt fall handlar det om en underhållsskuld. Resultatet är alltså missvisande då det inte redogör för hela pandemins påverkansperiod utan endast en begränsad del av den. Nyetablering på befintliga eller nya platser har också helt upphört. Vi har delägare i operativa roller som helt upphört att ta ut ersättning för nedlagt jobb. Med mera”.

Kulturreklam har sju heltidsanställda, exklusive deltidsanställda affischmontörer och underentreprenörer.