Omsättningen ökade med 16 procent till 41,4 miljoner kronor. Dock ökade rörelsekostnaderna från 31 till 38 miljoner kronor, varav personalkostnaden ökade med 19 procent till 15,7 miljoner kronor. Då ökade personalstyrkan från 15 till 17. Rörelsemarginalen föll från 16 till 7,4 procent.