Kvällspress och bio är de stora förlorarna medan radio, online video och utomhus är vinnarna när mediebyråerna minskar köpen av reklamutrymme under mars, då coronakrisen blommade ut.

Mars år 2020 har en extra faktureringsvecka jämfört med 2019. Likväl minskade medeibyråernas köp av reklamutrymme med 6,2 procent till drygt 1,2 miljarder kronor.

TV är fortsatt den största mediekategorin och den ökade med 4,3 procent till 509 miljoner kronor under mars. Bannerannonsering ät tvåa, men tappade 29 procent till 151 miljoner kronor. På plats tre ökade utomhusreklam med 12 procent (trots corona-karantän) till 141 miljoner kronor.

Den stora vinnaren är dock radio som ökade med 27 procent till 68 miljoner kronor.

Bio är den största förloraren med ett tapp på 62 procent till 4,0 miljoner kronor och den näst största förloraren är kvällspressen med ett tapp på 54 procent till 3,5 miljoner kronor.
Landsortspressen har flaggat för stora tapp, men under mars minskade köpen med inte helt katastrofala 11 procent till 50 miljoner kronor. Då var det tuffare för dagstidningarna i storstäderna där tappet ligger på 30 procent ner till 35 miljoner kronor.

De totala medieinvesteringarna från mediebyråerna hittills i år är ner 11 procent till 3,7 miljarder kronor.

Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer, tror siffrorna kan bli värre:

”Givetvis är coronakrisen den stora förklaringen till att medieinvesteringarna backar, även om vi tidigare har sett en cyklisk nedgång i medieköp. Det finns dock en fördröjning i den kraftiga nedgång vi kan förvänta oss. Mycket av de medieinvesteringar som gjordes i mars bokades redan i februari eller ännu tidigare, och dessutom var de första 10 dagarna i mars inte lika påverkade av krisen som den senare delen av mars. Vi kan med största säkerhet förvänta oss väsentligt större nedgångar för medieinvesteringarna kommande månader”, kommenterar han.