Mediebyråerna minskade sina köp i medier med 10 procent under corona-tyngda juni 2020 jämfört med samma period 2019. Mediebyråerna spenderade noll kronor på att köpa reklamutrymme på biografer. Men det finns också vinnare.

Under juni sjönk mediebyråerna medieköp med 10 procent till närmare 883 miljoner kronor.
Mest minskade bio tär tappet inte kunde bli större, 100 procent.
Utomhusföretagen tappade 57 procent av sin försäljning till 49 miljoner kronor, följt av kvällspress där tappet låg på 56 procent till 3,1 miljoner kronor.

Även displayannonser på internet föll med 21 procent till 125 miljoner kronor.

Däremot ökade annonseringen i online video med 49 procent till 158 miljoner kronor. Medieformen var därmed den näst största under juni hos mediebyråerna. Störst är fortsatt tv som ökade med 1,7 procent till 319 miljoner kronor. Radio ökade med 13 procent.

Under perioden januari-juni föll mediebyråernas köp med 22 procent till 5,9 miljarder kronor. Ingen medieform har fått mer pengar än motsvarande period under 2019. Minst tapp har radio (-6,1 procent), sök (-8,8) och sociala medier (-8,9).

Mest tappar bio (-65), kvällspress (-51) och direktreklam (-40).

Även sett till hela året hittills är tv störst med online video som tvåa.