Mediebyråernas köp av reklamutrymme minskade med 18 procent till 12,4 miljarder under 2020. Två medieslag ökade marknadsandelarna tydligt. Under december vände den hårt drabbade fackpressen uppåt. Det visar statistik från organisationen Sveriges Mediebyråer.

Sämst under 2018 gick det för Bio som där mediebyråerna minskade sina reklamköp med 81 procent till 28 miljoner kronor.  Dagspress tappade 45 procent till 43 miljoner kronor. Direktreklam tappade 39 procent till 224 miljoner kronor.

Online video tog mest marknadsandelar bland medierådgivarna genom en ökning på 1 procent till 1,1 miljarder kronor.  Sociala medier minskade marginellt med 0,5 procent till 1,2 miljarder kronor. Båda dessa digitala annonskanaler passerade därmed utomhus-reklam som minskade med 30 procent till strax under 1,1 miljarder kronor. Störst mediekanal hos medierådgivarna är fortsatt tv, som minskade med 30 procent till 4,4 miljarder kronor.

Under december ökade fackpress med 44 procent till 7,9 miljoner kronor, jämfört med motsvarande period under 2019. På helåret 2020 är fackpress ner 21 procent till 51 miljoner kronor. Även populärpress, sociala medier och online video ökade under december.