Håkan Juholt har kritiserats för att ha rensat utrikesfödda kvinnor från partitoppen. Nalin Pekgul kommer inte längre att leda s-kvinnor och Maryam Yazdanfar fick inte fortsätta som ordförande i civilutskottet efter att Håkan Juholt blivit vald till ordförande.
Dagens Opinion kan avslöja att Evin Cetin är ny stjärnskott inom partiet. Hon var kommunpolitisk sekreterare åt Anders Lago i Södertälje. Sedan en vecka tillbaka är hon första ombudsman för partidistriktet i Dalarna med ett klart mandat: att göra partidistriktet och partiet till en folkrörelse.
 
Kan du berätta vad du tänker förändra?
– Det här min första vecka. Jag har nu varit första ombudsman i åtta dagar. För mig är det viktigt att jag sätter mig ner med förbundsstyrelse och verkställande utskott. Och att vi tillsammans utvecklar fram hur vi ska utveckla partidistrikten.
 
Är det hela partiet som ska omorganiseras och förändras?
– Ja, partistyrelsen har utsett en arbetsgrupp som ska komma med förslag om en ny organisationsmodell.
 
Vad vill du förändra?
– Jag vill öppna så att vi verkligen blir ett modernt partidisktrikt. Ett partidistrikt där medlemsantalet ökar där medlemmar är inte bara mottagare av information. Vi ska bygga ett partidistrikt där våra medlemmar är aktiva och att våra medlemmar bli våra röster i Dalarnas partidistrikt. Det är det jag vill göra och det är det som är grundläggande med folkrörelse. De exakta lösningarna som vi ska jobba efter behöver jag ta fram tillsammans med mina kolleger.
 
Är socialdemokraterna i Dalarna nu rädda för alla förändringar som du tänker komma med?
– Jag tycker att Dalarna är ett modigt distrikt som gick med på att ge mig det här uppdraget. Det är ett tecken att de komma framåt. Det är modigt av dem att rekrytera någon utifrån och dessutom är villiga att börja jobba på ett nytt sätt.
 
Tonchi Percan