Det var Tillväxtverket som 2010 fick i uppdrag, efter samverkans med andra berörda myndigheter och statliga bolag att inrätta ett utvecklingscenter för turistnäringen. De gav det operativa ansvaret att driva och bemanna centret till RTS och i torsdags invigdes centret med näringsminister Maud Olofsson som dragplåster.
– Det var otroligt kul att hon ville avsätta en halv dag för att komma upp till oss prata och vara med på invigningen. Det är otroligt viktigt att ha departementets stöd, men vi kan ju inte styra över dem. Vad vi kan är dock att entusiasmera, säger Jan Lundin.
 
Centret ska vara en mötesplats, där alla inom turitsnäringsbranschen kan driva gemensamma initiativ. Det är också ett uppdrag för RTS att få med sig nationella myndigheter som är involverade i turistnäringens utveckling. RTS har även startat upp ett community, ett slags affärsnätverk som är som en korsning mellan facebook och twitter.
– Vi måste exploatera det offentliga rummet.
 
Centret bemannas idag av ”en handfull” personer och målet är att antalet ska stanna där.
– Vi är inte intresserade av att bygga en organisation där det ska sitta en massa konsulter utan det här ska vara en plats att ankra upp enskilda projekt på.
 
Hur stor budget har ni?
– Den är inte färdigställd en, men den ligger ungefär på ett tiotal miljoner kronor.
Målet är att inom tio år fördubbla turistnäringens omsättning som idag ligger på 225 miljarder.