– Det gläder mig att regeringen i torsdags beslutade om en satsning på så kallade testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg, skriver Maud Olofsson i sitt nyhetsbrev.
Pengarna går till den statliga innovationsmyndigheten Vinnova som har fått regeringens uppdrag att hålla i projektet under 2011 och 2012. De som kan söka pengarna för att utveckla nya produkter inom hälsovården är universitet, sjukhus samt privata företag.
– Satsningen innebär att ny teknik, tjänster, organisation eller arbetssätt ska kunna testas och utvecklas i samarbete mellan hälso- och sjukvård och företag, skriver Maud Olofsson.
Sammanlagt lägger regeringen 90 miljoner kronor på innovation och ny teknik.

Tonchi Percan