Det är det amerikanska tv-nätverket Fox som har plockat upp den svenska lokalnyheten. Under rubriken “Swedish lunch lady asked to make her food less delicious” sändes ett halvminutslångt inslag under gårdagen.  
 
Kommunstyrelsens ordförande i Falu kommun, Jonny Gahnshag (s), kände inte till att nyheten hade nått USA. 
 
– Nej, men jag vet att det har förekommit i utländska medier, bland annat i Baltikum och Ryssland. 
 
Hur ser du på publiciteten?
– Det innebär ju badwill för oss och det är självklart jättetråkigt. Här jobbar kommunen hårt för att göra en insats just när det gäller livsmedelskvaliteten, och så kommer denna nyheten ut. Vi har till exempel infört kravmärkt kött och tagit bort e-nummer i maten. 
 
Vad är din version av händelsen?
 – Det är lite känsligt att recensera enskilda medarbetare. Antagligen handlar det om en kombination av dålig kommunikation och att det inte har funnits en bra relation mellan arbetsledning och anställda som har lett fram till det här. 
 
Vad har ni fått för reaktioner från allmänheten?
– Väldigt mycket, eftersom att det handlar om ett ämne som berör. 12 000-13 000 åter vår mat dagligen och en många triggas igång på samma sätt som en del medier har gjort. De som har hört av sig tycker inte att händelsen stämmer överens med de signaler de fått från kommunen. 
 
Hur ska ni göra nu?
– Vi gör som vi alltid gör. Det enda sättet att väga upp det här är att jobba vidare och göra något bra av det. Nästa artikel om oss ska handla om hur långt vi kommit med livsmedelssatsningen och att vi faktiskt vill prestera något utöver det vanliga, inte tvärtom. 
 
Oscar Örum