Omsättningen i Margaux Dietz AB föll 29 procent till 12 miljoner kronor jämfört med 2020. Jämfört med coronafria 2019 föll intäkterna med 24 procent.
Under 2021 minskade rörelseresultatet med 60 procent till 2,9 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 24 procent.
Antalet snittanställda låg kvar på fyra medarbetare.