I dag är Hyresgästföreningen ut i en kampanj är organisationen skänker 1 krona för varje underskrift mot marknadshyror till Majblomman. Samtidigt drar den konkurrerande organisationen Hyresgästförbundet igång.

Det är det Moderata Studentförbundet som ligger bakom Hyresgästförbundet. Organisationen kör igång när utredningen om marknadshyror för nyproducerade bostäder är på gång och Vänsterpartiet hotar med att avsätta regeringen om förslaget blir lag, något som Socialdemokraterna har förbundit sig att leverera till Centerpartiet via januariöverenskommelsen. Hyresgästförbundet är för vad Hyresgästföreningen kallar ”marknadshyror”, men pratar heller om ”fri hyressättning”.

– På de flesta marknader brukar vi inte prata om ’marknadspriser’ utan om enbart ’priser’. I den här frågan försöker man medvetet använda begreppet för att skrämma upp människor. ’Fri hyressättning’ säger mer tydligt vad det handlar om, säger John Norell, som är ordförande för föreningen och till vardags även ordförande för Fria moderata studentförbundet.

Han berättar att Hyresgästföreningen ska överleva även efter debatten om avreglerade hyror.

– Det är klar att det är en aktuell fråga med fri hyresrätt. Men målsättningen är att organisationen ska fortsätta att driva frågor för en bättre bostadspolitik även efter att den här frågan har svalnat.

Föreningen har i dag ”några hundra medlemmar”.

– Alla är välkomna att bli medlemmar, om man är hyresgäst, vill bli hyresgäst eller vill stötta arbetet för en bättre bostadspolitik.

Medlemskapet är gratis.

– Men vill man donera pengar får man jättegärna göra det.

Varför ska man bli medlem hos er?
 – Vi är den enda organisation just nu som drabbas av hyresregleringen, de som inte har någon bostad. Målsättningen är att ge även dem en röst och förklara varför avreglerade hyror skulle gynna dem.

Vem finansierar er?
 – Fria moderata studentförbundet har tagit initiativ och gjort hemsidan och stått för administration och organisation. Det finns inte så mycket pengar nu.

Hur självständig blir Hyresgästförbundet?
 – Förbundet är partipolitiskt fristående. Det är Fria moderata studentförbundet också där vi samlar medlemmar från hela borgerligheten. Man kan vara medlem oavsett partitillhörighet.

Vilka är era närmaste steg?
 – När utredningen kommer, skriver vi förhoppningsvis ett remissvar och skriver lite opinionsartiklar. Sedan får vi se. Förhoppningen är att dra in fler personer till organisationen.

Hur ser du Hyresgästföreningens opinionsbildning?
– Den är till för de som är hyresgäster. I vissa frågor kan det finna målkonflikter mellan dem och hyresgäster som vill ha ett boende. I frågan om fri hyressättning finns en uppenbar målkonflikt.

John Norell ser även frågor som Hyresgästföreningen och Hyresgästförbundet kan vara överens i och nämner faktorer som kan påverka nyproduktionen av bostäder.

–  Det behövs en reformering av riksintresset, strandskyddet, det kommunala planmonopolet och det behövs förenklade regler. Där tror jag vi kan hålla med varandra. Men när det gäller fri hyressättning är vi inte överens.