En M-ledamot vill ha svar från regeringen på frågan hur eventbolagen ska överleva coronakrisen.

Eventbyråerna har påverkats av att de flesta event är inställda under coronapandemin.

Detta bekymrar M-ledamoten Elisabeth Björnsdotter Rahm, som har ställt en skriftlig fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s).

Elisabeth Björnsdotter Rahm skriver: ”när restriktionerna, av förklarliga anledningar, kommer att fortsätta vara på plats över sommaren kommer branschen att förlora stora inkomstkällor”.

Och vidare:

”De statliga stöd som riktas till kultursektorn omfattar inte denna bransch, och utan statligt stöd riskerar hela branschen att försvinna. När eventbranschen så småningom öppnar upp igenom kommer Sverige att sakna både kompetens och företagare på området. Det riskerar att ta lång tid att bygga upp en skadad bransch, vilket kommer drabba hela upplevelseindustrin”.

Elisabeth Björnsdotter Rahm har tidigare vänt sig till kulturminister Amanda Lind (mp) i ärendet, men fick inte önskad respons:

”Denna fråga har jag ställt till kulturminister Amanda Lind och av ministerns svar att döma så ser hon inte skillnad på kulturarbetare och egenföretagare inom evenemangssektorn. Storbritannien har i dagarna tillfört nöjesbranschen 1,5 miljarder pund. De företag som verkar inom evenemangsbranschen i Sverige kan inte använda sig av en halverad egenavgift när de inte har en inkomst. De kan inte ta del av korttidspermittering då de ofta är enskilda bolag eller fåmansföretag. Kulturministern hänvisade till att evenemangsbranschen kunde söka stöd från kulturrådet men där finns inget stöd att få då denna bransch inte räknas till kulturarbetare”.

Senast den 27 augusti ska Eva Nordmark svara på följande fråga:

”Har ministern för avsikt att se över det ekonomiska stöd som ges till kultursektorn eller att tillföra nya riktade stöd så att det även omfattar denna bransch, och anser ministern att det är problematisk att en viktig bransch inom upplevelseindustrin riskerar att försvinna?”