Indexet bygger på en sammanvägning av två frågor i en undersökning genomförd av Novus med 1 234 respondenter under oktober 2021.  Den ena frågan är hur lätt respondenten tror att det blir att hitta ett nytt jobb, den andra frågan är  hur attraktiv respondenten anser sig vara på marknaden.

Högst index finns bland unga, arbetare, offentligt anställda, universitetsutbildade. När det gäller geografisk tillhörighet ligger framtidsindex högst i Småland. Lägst framtidsindex finns bland grundskoleutbildade och TCO-medlemmar.
Jämfört med föregående undersökning ökar grupperna med grundskoleutbildning eller medlem i LO mest.