Downtown Advisors har dock ännu inte genomlevt ett helt räkenskapsår. Det första bokslutet gäller elva månader. Under perioden 8 november 2020 – 31 augusti 2021 omsatte Downtown Advisors 6,1 miljoner kronor, höll en byråintäkt på uppskattningsvis 3,8 miljoner kronor fördelat på fyra snittanställda. Rörelseresultatet landade på 237 000 kronor.
Personalkostnaderna uppgick till 2,7 miljoner kronor.