Sannolikheten till goda inkomster ökar med ett uppdrag i arbetarkommunen i Stockholm. Snittlönen för personerna som är ordinarie ledamöter ligger på 55 000 kronor. Motsvarande för ombuden är något lägre 53 700 kronor.
Löner för styrelsens ordinarie ledamöter i Stockholms arbetarkommun
Dag Larsson 1.114.968
Tomas Rudin 1.051.772
Carin Jämtin 935.769
Anders Ygeman 756.780
Veronica Palm 700.897 kr
Teres Lindberg 646.303
Abdo Goriya 618.800
Karin Gustafsson 427.241
Catarina Carbell 357.864
Maria Bosdotter 335.951
Jan-Olof Gustavsson 320.517
 
Löner ombud i Stockholms arbetarkommun
Tomas Rudin 1.051.772
Kenneth Strömberg 827.475
Ing-Marie Gidlööf 500.288
Tina Rönngren 493.469
Annie Säll 350.000 (uppskattad)
Av Rolf van den Brink & Andreas Henriksson