Få vill ha med dem att göra. Sedan Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har partiet haft svårt att komma in i värmen. Från både höger och vänster har det snackats om att man inte vill ha med partiet att göra och att ett samarbete är helt och hållet uteslutet.
 
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gick dessutom så långt ifjol att de bojkottade partiledardebatten i SVTs Agenda, eftersom de inte ville stå i samma hörn i studion som partiledaren Jimmie Åkesson. Allt för att inte bli sammankopplade med dem.
 
Även fackförbunden är skeptiska till partiet, vars politik beskrivs som främlingsfientligt.
 
Partiet blev inte mindre kontroversiellt efter Expressens avslöjande filmer i förra månaden som visade hur två av partiets toppnamn hävt ur sig rasistiska och sexistiska uttryck och beväpnat sig med järnrör.
 
Någon större kärlek får de inte heller från pr-byråerna.
 
När Dagens Opinions digitala magasin Veckans Brief i veckan frågade ett antal tunga public affairs-konsulter om vilka råd de ger sina kunder angående Sverigedemokraterna, svarade de flesta att de avråder från kontakter.
 
– De tar en risk att andra förknippar dem med Sverigedemokraterna. Därmed utsätter man sig för en kommersiell risk och risken finns att konsumenter påverkas av slutar köpa produkter, man kan tänka sig bojkotter, sa exempelvis Andreas Krohn, byråchef för Rud Pedersen i Stockholm, till Veckans Brief.
 
Men den analysen delas dock inte av energibolaget Öresundskrafts vd Anders Östlund.
 
I somras deltog han nämligen i ett energiseminarium i Eslöv, som partiet ordnade, ett möte som förevigades i en bild som nu ligger på partiets sajt där han står framför den blåsippa som är Sverigedemokraternas symbol. Med på mötet var bland andra riksdagsledamoten Josef Fransson och den numera före detta riksdagsledamoten Lars Isovaara.
 
– De bjöd in mig eftersom de ville ha någon som kunde spegla Sveriges energisystem. Med tanke på vilka de är så får man kanske fundera lite, men i grunden var det jättepositivt att de faktiskt ville lära sig mer, säger han.
 
Sverigedemokraterna är ju ännu ganska kontroversiella. Ser du några risker med att medverka på deras seminarier?
– Jag tänker mig snarare att alla politiska organisationer, som är valda på demokratiska grunder, har inflytande på svensk politik och som verkligen vill ha mer kunskap, då är det självklart att man ska ställa upp.
 
Anders Östlund tycker dessutom att mötet var givande.
 
– Jag fick massor av intelligenta frågor, så det hade kunnat vara vem som helst. För mig var det enkelt att komma till den slutsatsen. Klart att man ska delta och berätta vad man kan.
 
Skulle ni vara med i dag, med tanke på de filmer som publicerats?
– Jag tror inte det skulle ha påverkat mig i det här fallet. De är ju valda på demokratiska grunder, sitter i riksdagen och fattar beslut som påverkar människor.
 
Han berättar vidare att det inte är särskilt vanligt att han får inbjudningar av detta slag från politiska partier. Oftast är det bolaget och branschen själv som bjuder in dem.
 
– Jag får kanske en eller två förfrågningar per år. Det är snarare vi som frågar dem. Men jag måste, där tycker jag ändå att de är otroligt vakna. Ställer man en fråga om att man vill diskutera något, så är de vanligtvis jätteintresserade.
 
Vilka andra partier pratar ni med?
– Vi pratar med alla partier. Men sedan skiljer det ju sig lite. Vissa partier är mer intresserade av att prata energifrågor än andra. De som vi alltid stöter på är Miljöpartiet. En del andra partier märker man inte är så på.
 
Enligt Anders Östlund har bolaget mycket kontakt med politiker, men främst via branschorganisationerna Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Energi Gas Sverige.
 
– Vi har mycket kontakt med politiker eftersom energi i Sverige är i stor utsträckning styrd av politiska viljor, snarare än kundernas viljor. Vi jobbar primärt regionalt, mot lokala och regionala politiker. Men på nationell nivå jobbar vi via våra branschorganisationer i första hand, men där är vi extremt aktiva och försöker både påverka budskapet från branschen men också hämta hem information.
 
Vilka frågor driver ni?
– Vi försöker påverka för att skapa bättre förutsättningar så vi kan utveckla vår verksamhet så bra som möjligt, det är regelverksfrågor, alltifrån hur man sätter upp de ekonomiska styrsystemen till hur man jobbar med tillståndsprocesser, till synsätt på energisystemfrågor.