– Vi har under en lång tid drivit att man ska ha ett reformerat system (för arbetskraftsinvandring). Men det har inte vi fått något gehör för eftersom det inte finns något stöd riksdagen. Vi menar att  en framkomlig väg skulle vara ett system baserat på behovsprövning. Då tänker vi oss att arbetstagarna och arbetsmarknaden kommer att ha en starkare ställning i sig självt, säger Mattias Schulstad, utredare på LO.

Han lägger till:

–  Men i och med med att systemet styrs av utlänningslagen som inte vi har någon som helst makt över och i och med att Migrationsverket aldrig har lyssnat på våra fackliga yttranden, det som Saco egentligen säger, att partssystemet ska styra det här, är det ändå bättre att man har 27 000 i stället för 13 000 i försörjningskrav. 13 000 är alldeles för lågt och det gör att många människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och det ger helt fel signal till arbetstagare och arbetsgivare.

Vad tycker du om att Saco går ut som de gör?
– Jag har inga synpunkter på vad Saco gör. Alla organisationer har ju sina medlemmar och intressen. Vi har försökt göra det Saco tar upp, att man inför fler kontroller och inspektioner och förbättra ställningen för arbetskraftsinvandrare i Sverige, men det funkar ju inte. Då tänker vi att det är bättre med det högre försörjningskravet som gör att den oseriösa delen försvinner eller i alla fall minskar.