I brevet, undertecknat av 21 fackförbundsordföranden samt Saco-ordförande Göran Arrius, står att ”det höjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare kommer skada Sveriges konkurrenskraft, välfärd och forskning” och vidare ”arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång”.

Saco vänder sig explicit mot regeringens beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare till en lön på minst 80 procent av medianlönen, motsvarande 27 360 kronor i månaden.

Saco vänder sig också emot att regeringen vill ”införa en lägstalön som ska gälla arbetstagare som är verksamma i Sverige”. Det är något som är ”främmande för den svenska modellen”, anser Saco.

Saco vill ha bort ”lönetröskeln” helt och eftersom det inte går att hitta en nivå för alla och skriver:

”Branschavtalens bestämmelser är betydligt bättre lämpade med flexibla och anpassade lösningar på en föränderlig arbetsmarknad”.

Regeringen och även andra delar av arbetsmarknaden, som LO, vill med ett höjt försörjningskrav bekämpa arbetslivskriminalitet.

Saco har ett annat förslag:

”Migrationsverket måste få tillräckligt med resurser för att kunna göra kontroller och uppföljningar. Det behövs sanktioner gentemot de arbetsgivare som inte följer regelverket”.