– Budskapet i kampanjen är att svenska kollektivavtal ska gälla även på Tesla. Vi vill också informera om vad ett kollektivavtal innebär för anställda när det gäller löner, pensioner och inflytande på jobbet, säger Johan Ulvenlöv, opinionsansvarig på LO, och lägger till:

– Vi stöttar IF Metall i deras konflikt.

Kampanjen har hittills löpt som ”take overs” på Aftonbladet.se och SvD.se samt printannonser i Aftonbladet och Svenska Dagbladet. I ett nästa steg kommer display-annonser.
I bakgrunden ligger en undersökning via Novus som visar att närmare sju av tio anser att IF Metall gör rätt i att strejka för att ”Tesla i Sverige ska ha svenska löner och villkor”. En lika stor andel stöttar IF Metalls kamp.

Vilka vänder ni er till med kampanjen?
– Väldig brett till hela svenska allmänheten. Detta är så grundläggande för den svenska partsmodellen.

Vad hoppas ni uppnå?
– Att bibehålla det väldigt starka stöd som finns för IF Metall från allmänheten för strejken men också för uppfattningen att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige.

LOs kampanj är producerad internt. I kampanjen använder sig LO av Teslas logga.

–  Det är det striden handlar om.

Har ni fråga Tesla om ni får använda deras logga?
 – Jag har inte varit i kontakt med dem om det.

Vad är nästa steg?
– Vi börjar med detta budskap. Sedan får vi se hur det här fortsätter och utvecklas och hur långvarigt det blir. De kan krävas olika budskap vid olika tillfällen.

Hur känns det att ta strid mot Tesla och dess grundare Elon Musk?
– De allra flesta som är involverade i detta känner att det är viktigt. Det är arbetarna i Sverige som står upp mot världens rikaste man. Det är fakta. Så klart att det är inspirerande.