LO-ekonomerna spår en ”svag” utveckling och vill slopa överskottsmålet

LO-ekonomerna har i dag avlagt sin årliga rapport ”Höstens Ekonomiska utsikter”.

LO-ekonomerna anser att svenska ekonomin har ”gått in i en avmattning med lägre tillväxttal”.

En yttre faktor är att världsekonomin bromsar till en tillväxt på 3 procent. LO-ekonomerna tror dock på en ”något högre global tillväxt” för 2020.

En inhemsk faktor är minskade bostadsinvesteringar i Sverige.

LO-ekonomerna räknar med att arbetslösheten ökar till över 7 procent under 2020. De räknar med en tillväxt på drygt 1 procent under 2019, men ”farten ökar marginellt” 2020 för ökar ytterligare 2021.

Vad gäller den ekonomiska politiken som förs och borde föras, enligt LO,  så styrs den ”i stora delar” av Januariavtalet, som är en ”förlustaffär för LOs medlemmar”.

LO-ekonomerna skriver: ”Särskilt arbetsmarknadspolitiken går i hög fart åt fel håll. Risken att den svenska kollektivavtalsmodellen allvarligt försvagas är överhängande”.

LO-ekonomerna ställer flera politiska krav:

* återföra resurser till ”såväl arbetsmarknadspolitiken som arbetsförmedlingen”.

* återupprätta arbetslöshetsersättningen.

* de generella statsbidragen till kommuner och landsting ”behöver höjas kraftigt, för att sedan tillåtas öka med den verkliga kostnadsutvecklingen”.

* skattesystemet måste reformeras.

* det krävs väsentligt höjd kapitalbeskattning.

* pensionerna ”måste” höjas.

*  arbetskraftinvandringen ”bör regleras”.

*  arbetsförmedlingen ”bör kvarstå” som garantileverantör.

*  antalet personer som får arbetsmarknadsutbildning ”behöver flerdubblas”.

*  extra tjänsterna ”behöver öka snabbt igen”.

För att finansiera de nya reformerna föreslår LO att överskottsmålet slopas. Det skulle ge medel till välfärden. De offentliga utgifterna skulle på så vis kunna öka med 30 miljarder per år med bibehållen skuldkvot, anser LO-ekonomerna.