Livsmedelsföretagen konstaterar att under 2022 har två ministrar med ansvar för landsbygden avgått, Jennie Nilsson och Ibrahim Baylan.

”Coronapandemin visade med all tydlighet hur viktigt det är att vi har en livsmedelskedja som håller även i en omfattande kris, och att se till att vi kan föda vår befolkning får inte vara ett sidouppdrag. En ny regering bör därför ta tillfället i akt och tillsätta en dedikerad livsmedelsminister med övergripande ansvar för livsmedels- och försörjningsfrågor inklusive jordbruk, förädling, handel, fiske och konsumentfrågor”, kommenterar Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.