Liberalerna har idag lagt ett utskottsinitiativ i Arbetsmarknadsutskottet om att regeringen ska tillsätta en extern granskning av det statliga bolaget Samhall, som har uppmärksammat i Uppdrag Granskning för sin arbetsmiljö och affärsmetoder.

Liberalerna tar fasta på paragraf 3 i Samhalls ägardirektiv om att bolaget inte ska ”bidra till osund konkurrens”.

”Utvecklingen i Samhall där personer med funktionsnedsättning har trängts undan från arbete samtidigt som nyanlända låsts in i subventionerade jobb är mycket oroande. Samtidigt vittnar företag om osund konkurrens. Det finns därför skäl att ifrågasätta om Samhall uppfyller sitt ägardirektiv i sin helhet”, kommenterar Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson Arman Teimouri.