Vad visste Samhalls ledning om hur vad arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) skulle agera i Uppdrag Granskning? Om det råder delade meningar.
Det statliga bolaget Samhall har den senaste tiden granskats av flera medier. Det gäller bland annat Dagens Arbete och Uppdrag Granskning, som bland annat lyfte hur ett privat städbolag hade konkurrerats ut för att sedan få sin personal rekryterad av Samhall och om hur kraven på medarbetarna har ökat.

Den moderata riksdagsledamoten Lars Beckman publicerade i sitt Twitterflöde en skärmdump på ett internt mejl utsänt av Samhalls presschef Felix Östman. I mejlet berättar han om den kommande sändningen av Uppdrag Granskning i SVT.

Särskilt en formulering fångade Lars Beckmans uppmärksamhet:

”I programmet kommer även vår styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård svara på frågor. De har även intervjuat ansvarig på Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. (Båda tar oss i försvar.)”

I en interpellationsdebatt med Eva Nordmark ställde Lars Beckman två gånger frågan om vilka kontakter Samhalls kommunikationsavdelning hade haft med arbetsmarknadsministern. Men han fick inget svar.

Felix Östman berättar:

– Veckan innan hade Dagens Arbete gjort en artikel på exakt samma tema där Arbetsmarknadsministern hade uttalat sig.

Kunde du då utgå ifrån att hon skulle agera på samma sätt i SVT?
– Ja. Sedan visste vi att hon hade blivit intervjuad.

Bygger du det enbart på vad hon sa till Dagens Arbete eller har du fått annan information?
 – Det bygger på att jag visste om att hon är intervjuad. Jag visste vad hon sa i artikeln i Dagens Arbete.

Har ni haft någon direkt kontakt med arbetsmarknadsministern?
–  Vi har inte haft någon direktkontakt med henne.

Kanske någon annan på Samhall?
 – Jag vet inte exakt hur det ser ut. Vi har naturligtvis kontakt med vår ägare. Får jag återkomma?

Lars Beckman köper inte svaret, att presschefen ska ha byggt sitt mejl på vad som stod i Dagens Arbete.

– Jag tycker att det verkar vara ett orimligt påstående. Av hans mejl verkar det snarare som att det har förekommit direktkontakter antingen med ministern direkt eller företrädare för ministern som har berättat om intervjun i Uppdrag Granskning och vad ministern har framfört, säger han.

Lars Beckman lägger till:

– Jag tycker dels att de är anmärkningsvärt att det har förekommit sådana kontakter och dels att inte ministern svarade på mina frågor och dels att man tar Samhall i försvar. Det hade varit mer rimligt om det i mejlet stod att ministern är rasande över den usla arbetsmiljön (på Samhall).

Veckans Brief tar upp saken med Eva Nordmarks pressekreterare Jennie Zetterström och frågar om vilka kontakter som kan ha skett mellan arbetsmarknadsdepartementet och Samhall.

Felix Östman återkommer senare:

– Det man kan tillägga är att både arbetsmarknadsministern och Arbetsförmedlingen också är med i Studio P1 på torsdagen (då Uppdrag Granskning sändes) och uttalade sig.

Så då visste du att arbetsmarknadsministern skulle försvara er i Uppdrag Granskning också?
 – Jag utgick från att de skulle säga samma sak som i de andra intervjuerna.

Och så kommer även en skriftlig kommentar från Eva Nordmark via Jennie Zetterström:

”Samhalls verksamhet och de arbetstillfällen som den skapar är viktiga för att kvinnor och män med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga som står utanför arbetsmarknaden ska kunna ges möjlighet till meningsfulla jobb. Departementet följer verksamheten i Samhall kontinuerligt och som en del i detta har statsrådet haft ett sedan tidigare inplanerat möte med Samhalls vd.