Liberalernas energipolitiska talesperson Joar Forssell presenterar ett förslag som går ut på att ta bort de legala hindren för att återstarta kärnkraftverket Ringhals 1.

Liberalerna tycker att det råder en brist på el i södra Sverige beroende att Ringhals 1 stängdes ned vid årsskiftet utan att kraftnätet som förbinder södra och hade byggts ut. Liberalerna föreslår därför att slopa lagstiftningen som i dag utgör hinder för återstart.

”Reaktorn får inte tas i drift eftersom den har anmälts som permanent avställd till Strålsäkerhetsmyndigheten”, berättar Liberalerna i sitt pressrum.

Liberalerna anser att de skulle ”mycket snabbt” att återstarta Ringhals 1.

”Vi behöver ett leveranssäkert system som levererar fossilfri el till ett bra pris. Då krävs en kombination av kärnkraft, vattenkraft och vindkraft”, kommenterar Joar Forssell.