KTH och två företag har skickat in en ansökan till Energimyndigheten om medfinansiering till en prototyp till ett nytt slags kärnkraftverk.

Det är det tyska elnätsbolaget Uniper och svenska Blykalla som står bakom ansökan till Energimyndigheten. De ansöker om 125 miljoner, enligt SvD, för bygget av en ”icke-nukleär prototyp för att utveckla framtidens reaktorteknologi”.
Ansökan bygger vidare på projektet ”Sunrise” som tidigare har Stiftelsen för Strategisk Forskning stöttat med 50 miljoner kronor.
I Sunrise medverkar bland andra KTH, Luleå universitet och Uppsala universitet.
Om pengarna kommer fram blir nästa steg att bygga en eldriven prototyp för att testa och verifiera material och teknik i en miljö av smält bly vid höga temperaturer. Prototypen är tänkt att drivas i fem år med från 2024. Bygget ska ske på OKGs område vid Simpevarp utanför Oskarshamn.
År 2030 skulle reaktorn kunna kommersialiseras.

 

”Vi ser en tydlig roll för kärnkraften i framtidens energisystem, och vi satsar därför på att utveckla framtidens kärnkraft i samarbete med företaget Blykalla som har patent på design och material för en liten modulär reaktor med blykylning och passiv säkerhet”, kommenterar Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.