Liberalerna kommer under sommaren att presentera ny politik varje tisdag. Först ut kommer tre arbetsmarknadspolitiska förslag.

Liberalernas kommer i sin analys fram till att det är ”svårt att komma in på svensk arbetsmarknad, särskilt för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar” och att antalet ”långtidsarbetslösa i Sverige riskerar att nå över 200 000 personer”.  Detta vill Liberalerna komma till rätta med hjälp av tre förslag:

sänkt skatt till nordisk nivå
Skattesänkningen ska skatt och avgifter sänkas för arbetsgivare och heltidsanställda med 2 000 kronor per månad.

ny yrkesskola för betygslösa
Liberalerna vill införa en ny yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå, med ”stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande”. Utbildningen ska vara öppen för alla som saknar gymnasiekompetens.

inför ett bidragstak
Liberalerna har sneglat på Danmark och vill införa ett bidragstak där ”summan av bidragen som regel är lägre än lönen från arbete”.