Lex JB ska se till att friskolor inte går i konkurs under "oordnade former".
 
På en pressträff varnade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven för att det kan blir fler konkurser.
 
‑ Antalet gymnasiesolor har ökat med 80 procent, samtidigt som antal elever har gått ner.
 
Stefan Löfven presenterade själv förslaget på pressträffen:
 
‑ Staten och kommunen tar ansvar för att det inte sker överetablering som leder till konkurs. Kommuner och skolor ska ha samarbetsavtal. Staten ska ha ansvar för kvaliteten. Skolinspektionen ska ha ansvar för skolorna ekonomi. Skolor som får problem med ekonomin ska listas på en hemsida. Företag som för bort pengar från skolan ska återbetala. Skolinspektionen får samma funktion som Finansinspektionen har med sin översyn av bankerna.
 
Som sista åtgärd ska Skolinspektionen kunna stänga skolor.
 
Samarbetsavtalet innebär att kommun och skola ska vara överens. Utan samarbetsavtal kan ingen skola startas. På frågan om den fria etableringsrätten då sätts ur spel svarade Stefan Löfven:
 
‑ Ja.
 
Lex JB ligger delvis i linje med friskolekommitténs förslag. När Stefan Löfven presenterade idén under sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm skrattade publiken.
 
Lärarnas Riksförbund tar Lex JB mer på allvar.
 
– Det är glädjande att Socialdemokraterna lyssnar till Lärarnas Riksförbund. Det räknar vi med att även regeringen gör. Vi måste få mer ordning på friskolesystemet. Med fortsatta konkurser och plötsliga förändringar för elever och lärare som vi nu har sett, så skadas förtroende för svensk skola. Så kan det inte fortsätta, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.
 
Han är också tydlig med att "rätten att välja skola, oavsett om det är en offentlig eller privat, ska värnas".
 
‑ Samtidigt ska skattepengar användas rätt. Pengar ska användas till att ge elever en högklassig undervisning och lärare en bra och välförtjänt lön. Det måste skapas en bred majoritet för att säkra att så sker, säger Bo Jansson.