180 000 lärare väntas ansöka om lärarlegitimation från första augusti. Skolverket anlitar Proffice Partner Solutions AB för att gå genom ansökningar. Myndigheten fattar sedan beslut.
Uppdraget utförs under sex månader med möjlighet till förlängning i två omgångar om sex månader vardera. Uppskattad affärsvolym är cirka 20 miljoner kronor.

2008 hade Proffice 13 miljoner i omsättning och 2009 12 miljoner. Antalet anställda halverades från nästan från 22 år 2007 till tolv anställda år 2009, då Proffice även gick med förlust.
Nu ska företaget ha 50 handläggare för att gå genom 180 000 ansökningar till lärarlegitimation.

De 50-tal anställda från Proffice kommer att arbeta med att bereda beslut om lärarlegitimation. Det är sedan Skolverket som fattar beslut om varje enskild legitimation.
”Det här är en bra lösning för att kunna handlägga den stora mängden ärenden som väntas. Proffice garanterar kvalitet och har erfarenhet av liknande uppdrag för andra myndigheter”, säger Pia-Lotta Sahlström projektledare på Skolverket till myndighetens hemsida.

När de nu befintliga lärarna fått sin legitimation räknar skolverket med 10 000 ansökningar per år från de nyexaminerade lärare och förskollärare.

Tonchi Percan