– Vi är fyra partier i Alliansen och det är Jan Björklund som är utbildningsminister. Det är den arbetsfördelning vi har inom regeringen, säger statsministern.
Eva-Lis Siren hade gärna velat att Moderaterna tar tag i skolfrågorna: På twitter skriver hon "Moderaterna samlas i min hemstad Karlstad. Förväntar mej att m tar ledningen i skolfrågan".
Folkpartiet och utbildniongsminister Jan Björklund vill förstatliga grundskolan.
– Det är framförallt förstatligandet av skolan som vi är oroliga för och vår förhoppning är att Moderaterna stoppar utbildningsministern, säger en ombudsman på Sverigemötet till Dagens Opinion.
I en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen skriver Eva-Lis Sirén att det råder anmärkningsvärd tystnad från Moderaterna.
“Men idag är moderaterna tyvärr ett parti som saknas i den skolpolitiska debatten.”
 
I sitt tal på Sverigemötet tog statsministern inte upp skolan förutom att Alliansen lägger resurser på lärarutbildningen.
 
Kan du tänka dig att profilera Moderaterna i skolfrågan?
– Utbildning är viktig i vår jobbpolitik. Men skolfrågan sköts av Folkpartiet i Alliansregeringen, säger Fredrik Reinfeldt.
 
Så det är av hänsyn till Jan Björklund Moderaterna inte profilerar sig i skolfrågan?
– Ja, vi har den arbetsfördelningen i regeringen, säger Fredrik Reinfeldt.
 
Tonchi Percan