Det var under kongressens sista dag igår som språkröret Gustav Fridolin presenterade de nya förslagen. Bland annat presenterades tio förslag som ska brygga avståndet mellan jobb och utbildning för eleverna.
 
Partiet vill också investera mer i lärare: Bland annat vill de ha fler lärare som dessutom ska få dubbelt så mycket tid för planering.
 
Lärarförbundet är positivt till förslagen men trycker samtidigt på om höjda lärarlöner.
 
– Fler lärare, tid till att fokusera på kärnuppdraget, sådant är jätteviktigt. Men det är också viktigt att inse att om man ska kunna locka fler och locka tillbaka lärare och behålla de man redan har, då är lönerna till syvende och sist det viktigaste verktyget, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén och tillägger att höjda lärarlöner inte står i motsats till Miljöpartiets förslag.
 
Skolan är en av de allra viktigaste frågorna för väljarna och en fråga som under den senaste mandatperioden ökat i betydelse även för partierna. Nästan samtliga partier, även inom Alliansen, utvecklar nu sin politik på området som enligt bedömare kan bli en av stridsfrågorna i valet nästa år.
 
Detta har även Eva-Lis Sirén märkt.
 
– Jag menar att vi ser nästan en tävling här. Partierna börjar inse att den nationella lärarkrisen kräver kraftiga och snabba åtaganden. De förstår också att skolan är en viktig fråga för väldigt många och att det kommer bli en stor fråga. Jag är glad att det blir en tävling, det välkomnar vi, säger Eva-Lis Sirén,
 
Att Miljöpartiet utser sig till skolpartiet ser hon också som ”extra viktigt”.
 
– Miljöpartiet är viktiga, eftersom de kommer att vara vågmästare. Det gör att alla partier tvingas flytta fram sina positioner.
 
Hon får medhåll från den konkurrerande organisationen Lärarnas Riksförbund.
 
‑ Det är tydligt nu att alla partier tävlar om att visa att man förstår vad skolan behöver, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.
 
Liksom Lärarförbundet är han positiv till Miljöpartiets förslag och nämner särskilt förslaget om mer tid för planering för lärarna.
 
‑ Det är bra att Miljöpartiet har insett att lärarna behöver mer planeringstid för att kunna bedriva en undervisning med kvalité för eleverna. Det är bra för lärarna i dag och för att fler ska vilja bli lärare. Men det behövs också satsningar på lärarnas löner för att vi ska kunna lyfta intresset för läraryrket, säger han.