Daniel Färm lämnar jobbet som chef för Socialdemokraternas tankesmedja Tiden.

I stället ska han på heltid leda arbetet med att utvecklas Socialdemokraternas medieföretag Aktuellt i Politiken (AiP). Under de senaste 1,5 åren har han varit chef för både Tiden och AiP. Nu går in på heltid som chef för AiP.

– Jag har varit uthyrd till 25 procent till AiP, det har varit spännande och bra och vi har hittat många samarbeten. Men jag kan själv känna att det är bra att fokusera på den ena verksamheten. Och det är bra för respektive verksamhet med en chef som kan fokusera, säger Daniel Färm.

Han berättar mer om hur han har resonerat kring de två jobben.

–  Jag har haft dialog med båda styrelserna och det var ingen självklarhet för mig att det skulle bli AiP.

Men valet föll på AiP ”när de så tydligt signalerade att de ville göra ett ordentligt lyft kring övrig opinionsbildning”.

Daniel Färm ska framöver leda utvecklingsarbetet på AiP. Den nya rollen innebär också att Daniel Färm blir politisk redaktör och därmed ansvarig för ledarredaktionen och skriva ledarartiklar.

– Det innebär att AiP får en tydligare röst utåt. Jag kommer också att intensifiera arbetet och bland annat ska vi ha en webbaserad ledarsida.

Daniel Färms nya roll innebär också att hans ledarmaterial ska samsas med artiklarna från de fasta krönikörerna Veronica Palm, Erik Nises, Elvy Söderström och Lars Stjernkvist.

Kommer gruppen av ledarskribenter att ändras?
 – Jag har rekryterat dem och har inga planer på ändringar. Men vid årsskiftet ska man alltid fundera på vad man ska göra.

Socialdemokraterna ska rekrytera en ny chef för Tiden.