UPPDATERAD. Lif, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige har handlat upp en strategisk kommunikationsbyrå.

Byrån heter Volt och uppdraget är att stärka allmänhetens förtroende för läkemedelsbranschen. Samarbetet innefattar strategi, koncept och operativt kommunikationsarbete.

”Vi vill sätta fingret på resultatet av vår forskning. Att läkemedel och vaccin står mellan frisk och sjuk, men också mellan liv och död. Vi är inte ute efter klappar på axeln, men det är viktigt för oss, och för samhället i stort, att det finns ett högt förtroende för läkemedel och vacciner samt för dem som forskar fram dem”, kommenterar Peter Leander, kommunikationschef på Lif.

Via sms berättar han:

”Lif är en branschorganisation som företräder läkemedelsföretagen gentemot myndigheter, politik mm och vi kommunicerar sällan brett till allmänheten genom kommunikationskampanjer. Av den anledningen har vi heller inte arbetat med kommunikationsbyråer som traditionellt vänder sig till breda målgrupper i sina uppdrag”.

Och vidare:

”Vi valde Volt för att de har genomfört lyckade förtroendeskapande kommunikationskampanjer för organisationer som har en viktig samhällsfunktion. Det är viktigt att läkemedelsbranschen har ett starkt förtroende hos allmänheten och att nyttan med den forskning som sker synliggörs”.

Är det för att möta en skepticism mot läkemedel bland allmänheten?

”Lif är en branschorganisation som företräder läkemedelsföretagen gentemot myndigheter, politik mm och vi kommunicerar sällan brett till allmänheten genom kommunikationskampanjer. Av den anledningen har vi heller inte arbetat med kommunikationsbyråer som traditionellt vänder sig till breda målgrupper i sina uppdrag”, anser Peter Leander, och vidare:

”Vi valde Volt för att de har genomfört lyckade förtroendeskapande kommunikationskampanjer för organisationer som har en viktig samhällsfunktion. Det är viktigt att läkemedelsbranschen har ett starkt förtroende hos allmänheten och att nyttan med den forskning som sker synliggörs”.