Måndag 3 juni håller Liberalerna sin första utfrågning av partiledarkandidater. Hittills har tre bekräftat att de är intresserade att ta över Jan Björklunds jobb. Här är programförklaringarna hittills från Erik Ullenhag, Johan Pehrson och Nyamko Sabuni.

Erik Ullenhag (har i dag presenterat sin programförklaring i Dagens Nyheter)

regeringsfrågan ”utgångspunkten är Sveriges utmaningar och hur Liberalerna får störst genomslag för liberala lösningar”, ”min övertygelse är att avtal ska hållas”.

Liberalerna behöver utveckla ny politik inom följande områden
”Förutsättningarna för företag och talanger ska vara minst lika bra i Sverige som i våra konkurrentländer” och Sverige ska ”kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter”, ”tågtransporter samt vägar fungera i alla delar av landet”.

* Lärarnas ”status behöver fortsatt stärkas”, skolan ska förstatligas, ”särskilda insatser” behövs mot segregation i skolorna. Mer samverkan med näringslivet utvecklas.

* Mer internationellt miljösamarbete, koldioxidskatt på EU-nivå, fokus på en fossilfri elproduktion, grön skatteväxling samt export av den världsledande teknik som Sverige har för att hålla nere klimatutsläppen.

* LSS ska ”återställas”, ökade marginaler för och kortare tider till boende för äldre, kortare vårdköer, förbättrad bekämpning av psykisk ohälsa förbättras, bättre villkor för ”välfärdens medarbetare”.

* Fler ska ”få friheten att ha ett jobb med en egen lön”, förbättrad skolgången, men mest akut är att ”bekämpa brottsligheten” med ”kraftfulla satsningar på polisen och särskilda insatser samlat och i samverkan med andra myndigheter och kommunerna”.

* ”Sveriges feministiska utrikespolitik ska innebära att vi alltid är rösten för kvinnors rättigheter runt om i världen”.

 

Johan Pehrson (har lämnat sin programförklaring i Expressen i dag)

”Nästa partiledare måste klara av att samla partiet kring ett budskap om vad vi är för i sak, snarare än emot” och Liberalerna ska ”åter bli folkets parti”.

* ”För att öka företagsamheten och därmed säkra välståndet krävs en långsiktig hållbar klimatsmart energiförsörjning och modern infrastruktur”. Framtidens företagsamhet måste ligga i linje med ett intensifierat arbete för att säkra klimatet, vårt ekosystem och inte minst vårt vatten.

* ”En jämlik kunskapsskola och tillgång till vård och omsorg utifrån individens behov och förutsättningar”.

* ”Tillgången till trygghet har sannolikt aldrig varit mer orättvist fördelad än i dag. Här krävs ett långsiktigt politiskt ansvarstagande”.

* ”Vi måste dra rätt slutsatser av Rysslands och Kinas allt mer aggressiva geopolitiska beteende. EU:s samarbete måste fortsätta att stärkas och vi ska närma oss Nato”.

 

Nyamko Sabuni (har tidigare publicerat sin programförklaring i Liberalernas tidning Nu)

regeringssamarbetet ”Liberalerna ska fullfölja Januariavtalet och delta i arbetet med att genomföra de överenskommelser som ingår”.

* Partiet ska bli öppnare, få ”nya former av engagemang” och få en ”bredare ledning” och ”fler ansikten ska synas utåt”.

* Liberalerna ska bli ett ”miljöengagerat parti som förmår tänka globalt” med en ”ambitiös miljö- och klimat­politik” och jobba för ”koldioxidslagring, elektrifiering av vägtransporterna, digitaliserade industriprocesser, kolsänkor genom trädplantering och kärnkraft”.

* Liberalernas ”ideologiska rötter” och ”långsiktiga hemvist på den icke-socialistiska sidan”.

* ”Stora satsningar på forskning och innovation” inom antibiotikaresistensen, artificiell intelligens, resurs- och vattenbrist och klimatpåverkan.

* LSS ”ska få kosta”.

* ”Storsatsning på primärvården”.