LO presenterar sin bearbetning av SCBs lönestrukturstatistik för år 2022. Den visar att ”arbetarkvinnors deltidsarbete innebär ett inkomsttapp på mer än 5 000 kronor per månad”.

”Den politiska debatten utgår från att alla arbetar heltid. Så är det inte. Många, framför allt kvinnor jobbar ofrivillig deltid. Den politiska debatten borde dels utgå från detta faktum, dels sträva efter att förändra det”, kommenterar Susanna Gideonsson, LOs ordförande.

 

Vattenfall Eldistribution presenterar via video tre kvinnor som ”gör skillnad varje dag, för omställningen och för ett jämställt samhälle”. Under kvinnodagen vill Vattenfall ”lyfta och inspirera våra fantastiska kvinnliga kollegor”. De tre kvinnorna Vattenfall lyfter fram är Adiam Iyassu, affärsanalytiker på Business strategy,  Jane Tollqvist, chef för Tillstånd och rättigheter och Ann-Marie Gelius, Enhetschef nätanslutningar lokalnät.

 

Stureplansgruppen passar på att berätta att 42,2 procent av alla anställda inom gruppen är kvinnor och att samtliga gruppens hotell har kvinnliga chefer. I en artikel på hemsidan ”hyllar” Stureplansgruppen ”några av de inspirerande kvinnorna som bidrar till vår framgång”.

 

Sedan 2008 korar Expressen Årets kvinna på internationella kvinnodagen. I år går utmärkelsen till rikspolischefen och den före detta riksåklagaren Petra Lundh.
”Hon har spräckt flera glastak i sin karriär. Hon var Sveriges första kvinnliga riksåklagare, för att sedan bli landets första kvinnliga rikspolischef”, motiverar Expressen.

 

Coop lyfter fram att koncernen har 14 kvinnor som vd eller föreningschef. Coop, som är ett kooperativ företag, lyfter även fram en undersökning genomförd av branschorganisationen Svensk Kooperation. Undersökningen visar att 29 procent av de kooperativa företagen har en kvinna som vd, jämfört med 12 procent för börsbolagen.

”Min förhoppning är att vi inom Coop kan inspirerar fler kvinnor att sikta på att bli ledare på toppnivå. Det behövs fler kvinnor som är företagsledare och detta är ett långsiktigt arbete”, kommenterar Marie Nygren, vd för Coop Sverige.

 

Almi Skåne kartlägger årligen jämställdheten i bolagsstyrelserna. Årets kartläggningen ”avspeglar sig en minimal förändring i jämställdheten inom bolagsstyrelserna” och visar att 18 procent av bolagen i Skåne har jämställda bolagsstyrelser. Oförändrat 13 procent av bolagen har en kvinnlig vd.

”Jag kan bli förundrad över att det går så långsamt men det visar på att vi behöver fortsätta arbetet mot en ökad mångfald och representation i ledningspositioner”, kommenterar Marie Krüeger, vd på Almi Skåne.

 

Fackförbundet Akavias årliga löneundersökning bland medlemmarna visar att kvinnliga akademiker får 1 000 kronor mindre per månad än manliga i ingångslön.

Det får inte se ut som det gör, särskilt inte när akademiker ska in på arbetsmarknaden. Här har arbetsgivare ett stort ansvar. Om man ska anställa ny personal och märker att manliga och kvinnliga sökande har olika löneanspråk för samma tjänst ska de ge samma löneförslag oavsett kön, givet att övriga kompetenser är lika”, kommenterar Caroline Lindeberg, rådgivare på Akavia.

 

För tionde året genomför Insight Intelligence sin undersökning om kvinnor i tech branschen tillsammans med Tietoevry, Handelsbanken, QRIOS och Bredband2 bland kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år. Undersökningen visar att andelen kvinnor som arbetar med it/tech inte har förändrats det senaste decenniet. Det innebär att 6 procent säger sig arbeta med it/tech idag, jämfört med motsvarande 4 procent 2015. Andelen som säger sig studera till it/tech (5 procent) har inte heller förändrats nämnvärt de senaste tio åren. Bristen på förebilder vad respondenterna i första hand ligger bakom den lägre andelen kvinnor inom it/tech.

”När allt fler rekommendationer och beslut i vår vardag automatiseras, blir den data som besluten baseras på allt viktigare. Om den tas fram utan att representera halva befolkningen riskerar det att få allt större konsekvenser för jämställdheten i samhället. Det är något som fler kvinnor nu säger sig uppleva”, kommenterar Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

undersökningen visar också

* Drygt sex av tio skulle vara mer benägna att arbeta med it/tech på ett företag om det hade en jämn könsfördelning mellan medarbetare/anställda (63 procent).

* Var tionde kvinna mellan 16 och 30 år säger sig ha lärt sig mycket om it i skolan. Det är lika få som svarade det för tio år seden.

* Majoriteten ser it/tech-branschen som ett framtidsyrke (91), som löser samhällsproblem (85) och som arbetar aktivt med hållbarhet (59).

* Var femte har blivit mer intresserad av att arbeta med it/tech som en direkt följd av de senaste årens utveckling av ai.

 

”Toxisk maskulinitet frodas på sociala medier och män tänker på romarriket. Men inför internationella kvinnodagen är det dags att tänka om – och inse vad en mer hållbar värld verkligen behöver”, skriver Ylva Bergman, chefredaktör på Aktuell hållbarhet.

 

Influencerbyrån Splay One och Youtube inleder ett samarbete för att lyfta kvinnliga gamers.  Samarbetet har mynnat ut i “Female Gaming Voices”,  som ska vara ”ett program designat för att uppmärksamma, stötta och lyfta fram kvinnliga talanger inom gaming på Youtube”.

 

Tankesmedjan Arena Idé presenterar en ranking över kommunernas jämställdhet vad gäller löner. Den visar att det skiljer 20 procentenheter mellan kommunerna med störst och minst inkomstskillnader. Störst är läöneskillnaden mellan män och kvinnor i Uppvidinge och lägst i Jokkmokk. Män har dock högre inkomst i hela Sverige.

”Att det fortfarande är så stora inkomstskillnader i Sverige är ett misslyckande för hela samhället. Kvinnors inkomster begränsar vår handlingsfrihet och kan i värsta fall leda till att man stannar kvar med en våldsam eller kontrollerande man”, kommenterar Kristina Wicksell Bukhari.

mer info kommer löpande