Så får rekryteringsföretaget Novares vd och grundare Fredrik Hillelson kungens medalj i 8e storleken i Serafimerordens band för ”framstående samhällsinsatser”.

Kantar Sifos förra opinionschef Toivo Sjörén får en medalj av 8e storleken i högblått band  för ”betydande insatser inom området samhälls- och opinionsundersökningar”.