– Jag tycker att förslaget har ett starkt stöd i partiet, säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson från Uppsala.
Förslaget kommer att presenteras på Kristdemokraternas första maj firande i Uppsala. Partifolket hoppas att deras familjedag i Uppsala ska samla mer folk än socialdemokraternas demonstration.
Dagens vårdnadsbidrag finns i vissa kommuner och uppgår till 3 000 kronor per barn och månad. Barnomsorgspeng skulle ge mellan 6 500 och 7 400 kronor per barn och månad. Om en kommun har en barnomsorgspeng på 100 000 kronor per år, ger det föräldern omkring 6 500 kronor i månaden i detta nya ”vårdnadsbidrag” om man väljer att dra av arbetsgivaravgiften, enligt förslaget.
Bland kristdemokraterna som vill se reformen finns sex distriktsordförande.
– Vi har utarbetat det här förslaget sedan Göran Hägglund uttalat sig kritiskt mot vårdnadsbidraget.
Men du är försvarare av vårdnadsbidraget. Är du fortfarande i opposition mot Hägglund.
– Nej, jag är inte i opposition. Hägglund ville ha ett annat förslag och det kom vi med. Jag vet inte alls hur han ställer sig till förslaget, säger Mikael Oscarsson.
Han säger att barnpeng är en vidare utveckling av vårdnadsbidraget där ersättningen var låg och där många föräldrar som vill utnyttja bidraget bor i kommuner sin inte hade infört reformen.
– Det finns brister i vårdnadsbidraget och det är därför vi kommer med förslaget att införa barnen, säger Mikael Oscarsson (kd).
Frågan kommer att avgöras på Kristdemokraternas på rikstinget i slutet av juni.
 
Tonchi Percan