Kreab Gavin Anderson nådde under sitt fusionsår en omsättning på 430 miljoner kronor. Koncernens byråintäkt låg på 370 miljoner kronor. Rensat för kostnader för fusionen hamnade rörelseresultatet på 28 miljoner kronor.
Koncernens svenska bolag, tidigare Kreab minskade omsättningen med 5,8 procent till 241 miljoner kronor. Byråintäkten landade oförändrat på uppskattningsvis 200 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev negativt, -4,2 miljoner kronor, jämfört med 12 miljoner kronor år 2008.  Då tog bolaget omtruktureringskostnader på 11 miljoner kronor.