Den kooperativa sektorns lobbyorganisation är klar med sin årsrapport för 2019. Den visar att den kooperativa sektorn kom upp i en omsättning på närmare 500 miljarder kronor, motsvarande 10 procent av BNP. Och Dagens Opinion har sammanställt listan på de största kooperativa verksamheterna.

Den kooperativa sektorn ökade med 5,4 procent till 491 miljarder under 2019. Det kan jämföras med BNP som ökade med 1,2 procent. Då beräknar Svensk Kooperation, som drivs av LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO, de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen. Tillsammans anställer de runt 100 000 medarbetare.

Ny statistik visar att de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen förra året tillsammans hade en omsättning på nära 500 miljarder kronor och cirka 100 000 anställda. Omsättningen ökar för varje år och 2019 var inget undantag med en ökning på 25 miljarder jämfört med året innan. Den totala omsättningen motsvarar 10 procent av Sveriges BNP och befäster de kooperativa och ömsesidiga företagens betydelse i det svenska näringslivet.

Listan på de största kooperativa verksamheterna bygger på Svensk Kooperations rapport.