I ett remissvar till Per Unckels utredning om Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen betonar Konkurrensverket vikten av att utvecklingen av vinterberedskapen kontinuerligt följs upp.
Till skillnad från Per Unckel anser Konkurrensverket inte att Trafikverket ska ansvara för en sådan utvärdering. Trafikverkets verksamhet utgör en stor del av vad som ska utvärderas och det är olämpligt att Trafikverket utvärderar sitt eget agerande. Transportstyrelsen är mer lämplig att ansvara för att förbättrad vinterberedskap inom järnvägen följs upp och utvärderas på ett opartiskt sätt, skriver Konkurrensverket i sitt remissvar till regeringen.

Av Tonchi Percan