–  Regeringen behöver vara tydligare med vad som menas med den etableringsbegränsning för nya apotek som nu finns för Apoteket AB, säger  Thomas Ringbom, projektledare på Konkurrensverket.

– Sedan monopolet avskaffats har 200 nya apotek öppnats och det råder stort intresse för att etablera sig på marknaden, säger Thomas Ringbom.

Konkurrensverket har förhindrat ett samarbete mellan Apoteket AB och ICA AB.

– Om  Apoteket och ICA hade inlett ett samarbete hade det medfört en risk för minskat etableringsintresse hos andra apoteksaktörer, säger Thomas Ringbom.

Det statliga Apoteket AB kan gå miste om åtta miljarder kronor. Så mycket omsätter dotterbolaget Apoteket Farmaci AB årligen som säljer läkemedel till svenska sjukhus.

– Vi vill att regeringen utvärderar om Apoteket ABs dotterbolag Apoteket Farmaci AB ska separeras från Apoteket eller fortsätta att vara ett dotterbolag, säger Thomas Ringbom.

Av Tonchi Percan