I dag har Rut-utredningen presenterat förslag på fem ytterligare ruttjänster för äldre personer. Fackförbundet Kommunal är kritiskt och ger rött ljus medan tjänstemännens arbetsgivarorganisation Almega ger grönt ljus.

Rut-utredningen, föreslår i betänkandet Rutavdrag för äldre (SOU 2020:52) för regeringen ett särskilt rutavdrag för personer 65 år och äldre för följande tjänster:

* Sällskap i bostaden eller i samband med rekreation, nöjesarrangemang eller liknande aktiviteter utanför bostaden.

* Matlagning och bakning för hushållets behov.

* Enklare tillsyn av bostaden även när den äldre personen är hemma.

* Plantering av blommor, träd och buskar samt plockning av bär och frukt, förutsatt att arbetet utförs i den egna trädgården.

* Rastning och passning av hund, katt och andra sällskapsdjur.

Tjänsterna ska kunna köpas med rutavdrag av ”en vid krets anhöriga”. Utredningen nämner bland annat barnbarn och syskon.

Rutavdraget för äldre föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och beräknas påverka statskassan negativt med 86 miljoner kronor.

”På det hela taget är utredningens förslag utmärkta. Rut är en framgångssaga som innan corona hade satt 13 000 arbetslösa i arbete. Dessutom finansierar sig Rut nästan självt”, kommenterar Anderas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Han lägger till:

”Att utredaren ger medskicket att de nya Rut-tjänsterna borde gälla alla, oavsett ålder, är givetvis mycket positivt. Ju fler som kan ta del av Rut-tjänster, desto större blir de positiva effekterna av en redan lyckad arbetsmarknadsreform.

Fackförbundet Kommunal läser utredningen på ett annat sätt och tar fasta på att utredningen konstaterar att det inte är lämpligt att införa ett särskilt Rut-avdrag för äldre. Han utgår från att regeringen skrotar förslaget.

”Ett utökat äldre-rut skulle innebära att våra gemensamma skattemedel finansierar en satsning som leder till ökad ojämlikhet. Det skulle leda till undanträngningseffekter gentemot hemtjänsten, gå i konflikt med de politiska målen för äldreomsorgen och hota äldreomsorgens kvalitet”, kommenterar Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal.