Sveriges näst störst fackförbund ökade under 2019 antalet yrkesverksamma medlemmar, men tappade totalt.

Kommunal minskade antalet medlemmar med 0,24 procent till 502 899. Det rör sig om ett tapp på 1 222 medlemmar. Detta gäller alla yrkesverksamma och studerande. Pensionerade medlemmar ingår inte i Kommunals medlemstal.

Sett till yrkesverksamma ökade Kommunal medlemsantalet med  0,08 procent (406 medlemmar) till 500 560  medlemmar.