I mitten av juni släppte Kommunal en rapport om barnomsorgen under sommarlovet. Rapporten fick stort genomslag i media och släpptes strategiskt innan Almedalen för att vidare driva frågorna på plats, berättar Rasmus Korsvall, pressekreterare.
– Vi lägger fokus på våra seminarier och mingel på barnsomsorgen och släppte rapporten innan i syfte att få maximalt genomslag, vilket är svårt om man släpper nyheten under Almedalsveckan.
 
Kommunal anordnar bland annat ett mingel med tema förskola, där förskoleminister Nyamko Sabuni (fp) och Gudrun Schyman medverkar. Som svar på Almegas dagliga barnomsorgsverksamhet håller Kommunal också öppen så kallas kvällis, för alla som jobbar och har med sig sina barn.
– Vi driver den frågan generellt, men att vi gör det som en kontrast till Almegas dagverksamhet är en viktig signal.
 
Överlag är Kommunal mer närvarande i Almedalen än tidigare år.
– Det handlar om en ny ambition från den nyvalda ledningen. Vi satsar på närvaro och opinionsbildning. Det är strategin.
 
Innebär det också att ni lägger mer pengar på Almedalen?
– Ja, mer än tidigare, men jag vet inte den exakta summan.