Den fackliga centralorganisationen LO växer under år 2020, men det sker till största del med hjälp av en kraftig tillväxt i medlemsförbunden Kommunal och Handels samt ett ändrat sätt att räkna medlemmar i Papper.

Totalt hade LO vid årsskiftet 22 320 nya medlemmar, en ökning med 1,6 procent jämfört med 2019. Det innebär att LO hade 1 432 926 medlemmar.

Kommunal drar ifrån som största förbund genom en ökning på 3,3 procent till 519 918 medlemmar, medan tvåan IF Metall minskade med 0,4 procent till 304 735 medlemmar. Kommunal står nu för 36 procent och IF Metall för 21 procent av LOs totala antal medlemmar. Kommunal står med sina 16 619 nya medlemmar också för 74 procent av LOs total antal nya medlemmar.

Förbundet Pappers bidrar med 4 195 nya medlemmar, men då rör det sig om att förbundet har börjat använda måttet totalt antal medlemmar i stället för ”yrkesverksamma” medlemmar. Pappers räknar därmed som de andra LO-förbunden. Pappers nya sätt att räkna medlemmar bidrar med 4 195 nya medlemmar, motsvarande 19 procent av LOs totala nya medlemmar.

Mest ökar dock Handels, som fick in 3,6 procent nya medlemmar, motsvarande 5 533.

De mer utpräglade ”overall”-förbunden minskar i medlemsantal.

LO-förbundens medlemstal 2020

Kommunal  519 518  3,3%

IF Metall  304 735  -0,4%

Handels  159 921  3,6%

Byggnads  103 970  -0,3%

Seko  102 589  -0,4%

Transport  55 896  0,1%

GS-Facket  45 596  -1,5%

Hotell- och Restaurang  28 817  -1,0%

Fastighets  28 404  -1,4%

Livs  26 816  -0,4%

Elektrikerna  22 797  -2,1%

Pappers  17 689  –

Målarna  13 524  -2,4%

Musikerna  2 654  8,7%