Region Stockholms kommunikationsdirektör Katarina Winell välkomnar granskningen av regionens köp à 27 miljoner från byråerna Gullers och Quattroporte i år.

– Det är bra att det görs en granskning. Kommundirektören har fått i uppdrag att göra en genomgång av kommunikationsverksamheten. Den ska granskas som all annan verksamhet, så det är bra och självklart att det sker.

Vänsterpartiets regionråd Anna Sehlin har i ett utskick skrivit att finansregionrådet Irene Svenonius ”öser pengar över pr-byråerna”.

Katarina Winell vill slå fast att det inte handlar om köp av pr.

– Det är inte korrekt. Det är inte det vi har köpt.  Vi har köpt kommunikation. Ramavtalen gäller strategisk kommunikationsrådgivning. I verkligheten har vi köpt och fått många olika saker som information om corona på många språk, både tryckt och digitalt. Vi har haft 30 personer på plats i områden där man inte pratar svenska och har haft en dialog med 50 000 personer och tagit hjälp av andra personer som kan språken, säger Katarina Winell, och lägger till:

– Under våren hade vi 1 100 personer som vårdades för corona och 200 på IVA. Även personer på kommunikationsavdelningen blev sjuka. Och då hade vi personer inne. Det är och har varit nästan ofattbart hur stor pandemin är och hur stora behoven har varit.

Anna Sehlin anser också att ”man anlitar moderatkompisar och låter dem skicka miljonfakturor”.

– Jag kan bara tala för mig själv. Jag har arbetat som tjänsteman i de organisationer jag har varit anställd i. Jag har inte varit med i något politiskt parti av något slag. Jag är en tjänsteman.

Vänsterpartiet kopplar köpen från byråerna Gullers och Quattroporte till regionens köp av konsulttjänster för miljardbelopp av byråer som BCG i samband med starten av Nya Karolinska sjukhuset (NKS).

– Faktamässigt är det olika saker. När det gäller NKS handlade det om att ta fram nya organisationsformer och ersättningsmodeller, att driva förändring och flytta in i en ny sjukhusbyggnad. Det vi har gjort är att fylla glappet mellan behov och resurser och det är stora skillnader i belopp. Men det är bra att en granskning görs, säger Katarina Winell.